ชื่อ - นามสกุล

Facebook Name (กรณี Tag เวลาแชร์บทความ)

E-mail

ชื่อบอร์ดเกม

บทความ

คะแนนสำหรับเกมนี้ (1 - 10)

Youtube Link (กรณีที่ทำเป็นวีดีโอ)

Website (สำหรับให้เครดิต)