[REVIEW] Citadels ขุมอำนาจราชบัลลังก์

Sharing is Sexy...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest

Citadels box 2016

 

การแย่งชิงอำนาจทางการเมืองเพื่อขึ้นเป็นใหญ่ในอาณาจักรมีมาทุกยุคทุกสมัย เริ่มตั้งแต่มนุษยชาติได้รู้จักกับศาสตร์แห่งการปกครอง และบอร์ดเกมที่จะพาไปรู้จักในวันนี้เกี่ยวข้องกับการวางรากฐานอำนาจอันยิ่งใหญ่ของคุณ พวกเราจะแช่งกันสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพระราชาและประชาชนทุกคน คุณจะขึ้นเป็นใหญ่แห่งซิทาเดลได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณ!

 

citadels

 

OVERVIEW

Citadels บอร์ดเกมในตำนานที่นำการต่อสู้กันระหว่างผู้มีอำนาจในเมือง การสร้างผลงาน หยิบยืมอำนาจ และการหักล้างกัน มาทำเป็นเกมได้อย่างสร้างสรรค์และแยบคาย ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นผู้มีอำนาจทางการเมือง แข่งกันสร้างสิ่งปลูกสร้างภายเมืองเพื่อหวังผลงานให้ตนเองได้เป็นใหญ่แห่งซิทาเดล โดยคุณต้องวางแผนสิ่งที่คุณจะสร้างทุกขั้นตอน เพราะมันจะส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดการเล่นเกม รวมถึงยังเป็นคะแนนที่จะพาคุณไปสู่ชัยชนะในท้ายที่สุด

นอกจากการจ่ายเงินเพื่อสร้างสิ่งต่างๆแล้ว คุณต้องยืมอำนาจของบุคคลสำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกให้แผนการของคุณได้ก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งอำนาจที่คุณใช้ประโยชน์ได้มีตั้งแต่แสงสว่างของผู้นำศาสนาแห่งซิทาเดล ไปจนถึง ความ มืดมิดที่แม้แต่ลมหายใจก็ไม่อาจปล่อยให้เล็ดรอดออกมาได้ จงเลือกพันธมิตรของคุณให้ดี และมุ่งสู่ตำแหน่งอันสูงสุดแห่ง Citadels

 

citadels

 

GAMEPLAY

Citadels ประกอบด้วยการ์ด 2  สำรับ

 • Character (ตัวละคร) – คุณจะได้เลือกตัวละครเหล่านี้ในทุกๆรอบ ซึ่งความสามารถและอำนาจที่พวกเขามีจะเป็นตัวช่วยให้คุณสามารถเอาชนะเกมนี้
 • District (สิ่งปลูกสร้าง) – สิ่งปลูกสร้างคือผลงานที่คุณจะลงมือทำเพื่อให้ได้เป็นใหญ่แห่งซิทาเดล บนการ์ดแต่ละใบจะมีค่าใช้จ่ายในการสร้างและหมวดหมู่(สี)ของมันระบุไว้ สื่งเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดถึงผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับในเกม และมันจะกลายเป็นคะแนนของคุณในตอนจบเกมอีกด้วย

ก่อนเริ่มเกมให้แจกการ์ด District  4 ใบ กับ เงิน 2 เหรียญ ให้แก่ผู้เล่นทุกคน การ์ด District ส่วนที่เหลือให้สลับและวางไว้เป็นกองจั่ว นำหมากรูปมงกุฎ (สัญลักษณ์ของผู้เริ่มเล่นก่อนในแต่ละรอบ) ให้กับผู้เล่นที่มีอายุมากที่สุดในกลุ่ม เท่านี้ก็เริ่มเกมได้ทันที

ในแต่ละรอบของการเล่นจะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ผู้เล่นทุกคนจะเล่นไปพร้อมๆกันในแต่ละขึ้นตอนดังนี้;

 

ขั้นตอนที่ 1 Remove a Characters

นำสำรับการ์ด Character มาสับและสุ่มหยิบการ์ดออกมาวางคว่ำไว้ตรงกลาง 1 ใบ และวางหงายไว้อีก 2 ใบ การ์ดเหล่านี้จะไม่ถูกนำมาเล่นในรอบนี้ (จำนวนการ์ดที่ถูกหยิบออกมาวางหงายไว้จะแตกต่างกันตามจำนวนผู้เล่นในแต่ละเกม) เมื่อเสร็จสิ้นในขั้นตอนนี้เราจะได้สำรับการ์ด Character ที่จะใช้เล่นในรอบนั้นๆ

 

citadels

 

เพิ่มเติม – ขณะที่สุ่มหยิบการ์ดหงายหน้า หากได้ King ให้สุ่มการ์ดใบอื่นมาวางแทน และสับ King กลับเข้าไปในกอง

 

ขั้นตอนที่ 2 Choose Characters

นำสำรับการ์ด Character ที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วมอบให้ผู้เล่นที่มีหมากรูปมงกุฎเป็นคนเริ่ม ผู้เล่นเลือกการ์ดตัวละครที่ตนเองต้องการโดยดูจาก สี , หมายเลข และ ความสามารถ เลือกให้เหมาะสมกับแผนการของคุณในแต่ละรอบ เมื่อเลือกได้แล้วให้วางคว่ำไว้หน้าตนเองและส่งการ์ดที่เหลือให้กับผู้เล่นด้านซ้ายของตัวเองได้เลือกต่อไป ขั้นตอนนี้จะจบลงเมื่อทุกคนได้รับการ์ดตัวละครของตนเองคนละ 1 ใบ (คนสุดท้ายจะเหลือการ์ดให้เลือก 2 ใบเสมอ เลือกไว้ 1 ใบ วางคว่ำไว้ตรงกลางอีก 1 ใบ)

 

citadels characters

 

ความสามารถของการ์ดแต่ละใบมีดังนี้;

 • Assassin [1]  ประกาศเป้าหมาย “ตัวละคร” ที่เราต้องการสังหาร ตัวละครที่โดนสังหารจะไม่ได้เล่นเกมในรอบนั้น
 • Thief [2]  ประกาศเป้าหมาย “ตัวละคร” ที่เราต้องการขโมยเงิน เมื่อถึงรอบของตัวละครนั้น เงินที่มีอยู่ ณ เวลานั้นทั้งหมดจะถูกโอนเข้าบัญชีเราทันที (Assassin กับ ตัวละครที่ถูกสังหาร จะไม่โดนขโมย)
 • Magician [3]  เลือกระหว่าง;
  • 1.) เปลี่ยนการ์ดในมือทั้งหมดกับผู้เล่าเป้าหมาย
  • 2.) วางการ์ดในมือกี่ใบก็ได้ไว้ใต้กอง และ จั่วใหม่ตามจำนวนที่ทิ้งไป
 • King [4]  ได้ครอบครองหมากรูปมงกุฎทันที และจได้เลือกตัวละครคนแรกในรอบถัดไป และ ได้เงินจากสิ่งปลูกสร้างที่มีสัญลักษณ์สีเหลือง
 • Bishop [5]  Warlord ไม่สามารถทำลายสิ่งปลูกสร้างของเราได้ และ ได้เงินจากสิ่งปลูกสร้างที่มีสัญลักษณ์สีฟ้า
 • Merchant [6]  หากเลือกหยิบเงินจากกองกลางในขั้นตอนที่ 3 จะได้รับเพิ่มอีก 1 เหรียญ และ ได้เงินจากสิ่งปลูกสร้างที่มีสัญลักษณ์สีเขียว
 • Architect [7]  ในเทิร์นนี้สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างได้ 3 ใบ และ เมื่อจบเทิร์นจะได้รับ District การ์ดจากสำรับ 2 ใบ
 • Warlord [8]  ประกาศทำลายสิ่งปลูกสร้างใบใดก็ได้บนโต๊ะ โดยจ่ายค่าเสียหายเท่ากับเงินที่ระบุไว้บนการ์ดลบหนึ่ง เช่น ค่าสร้างตึก 4 เหรียญ ค่าทำลายก็เท่ากับ 4-1 = 3 เหรียญ และ ได้เงินจากสิ่งปลูกสร้างที่มีสัญลักษณ์สีแดง

 

ขั้นตอนที่ 3 Player Turns

ผู้เล่นที่มีหมากรูปมงกุฎจะเป็นคนนำเกมในขั้นตอนนี้ โดยประกาศเรียกผู้เล่นเรียงตั้งแต่หมายเลข 1 ไปจน หมายเลขสุดท้าย ผู้เล่นที่ถูกประกาศให้แสดงตัวและเริ่มเทิร์นของตัวเองทันที ซึ่งเมื่อเข้าเทิร์นจะมีสิ่งสามารถทำได้ดังนี้;

 1. Actions เลือกเพียงอย่างเดียว
  1. หยิบเงิน 2 เหรียญจากกองกลาง
  2. จั่วการ์ดจากกอง District เลือกไว้เพียงใบเดียว อีกใบวางกลับลงใต้กอง
 2. Build a District Card สร้างสิ่งปลูกสร้าง  เมื่อทำ Actions เรียบร้อยแล้ว ผู้เล่นสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างจากการ์ดที่อยู่บนมือ โดยจ่ายค่าก่อสร้างตามจำนวนที่ระบุไว้บนการ์ด ในหนึ่งรอบคุณสร้างได้เพียงหนึ่งใบเท่านั้น (ผู้เล่นไม่สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อซ้ำกับของตัวเองได้ เช่น สร้าง Castle ไปแล้วจะสร้างซ้ำอีกไม่ได้)

 

citadels district

 

เพิ่มเติม – ความสามารถของตัวละคร ผู้เล่นจะเลือกใช้มันในตอนไหนก็ได้ ยกเว้น ความสามารถของ Architect ที่จะได้รับการ์ด District 2 ใบ เมื่อจบเทิร์นเท่านั้น

 

ขั้นตอนที่ 4 End of Round

เมื่อผู้เล่นทุกคนได้เล่นเทิร์นของตัวเองจนครบหมดแล้ว ให้คืน Characters การ์ดกลับกองกลาง และกลับไปเริ่มในขั้นตอนที่ 1 ใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าเกมจะจบเกม

เกมจะจบลงเมื่อผู้เล่นคนใดคนหนึ่งสามารถสร้างส่งปลูกสร้างได้ครบ 8 แห่ง ให้ผู้เล่นทุกคนนับคะแนน ใครที่มีคะแนนสูงที่สุดจะเป็นผู้ชนะของเกมนี้ และกลายเป็นผู้มีอิทธิพลแห่ง Citadels

 

Citadels

 

FEELING

เป็นบอร์ดเกมเล็กอีกหนึ่งเกมที่กินใจผมมากๆ มันคือทางของผมเลย หลายคนจะเข้าใจว่า Citadels เป็นเกมแนวดวง+เดาแบบเล่นๆไปเถอะ แต่เอาเข้าจริงมันเป็นเกมที่ต้องอาศัยการวางแผนและการคาดเดาที่เป็นระบบอย่างมากเกมหนึ่ง คนที่นิยมเกมใช้สมองน้อยๆแบบผมยังถูกดูดเข้าไปสู่วังวนแห่งการคิดวิเคราะห์ไปโดยไม่รู้ตัว ถึงกระนั้นก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่ามันเป็นเกมที่เครียด มันเป็นเกมที่โคตรตลกเลย โดยเฉพาะตอนประกาศสังหารกับขโมยเป้าหมายนี่แหละ สนุกมากเป็นพิเศษ มันเป็นการสร้างความขัดแย้งไม่น่าเกลียด คือประกาศเป้าหมายไปลอยๆใครโดนก็ซวยไป มันเหมาะกับพวกเรามาก ประเภทอยากขัดขาแต่ไม่อยากออกหน้าเนี้ย ผมละชอบจริงๆ ให้ตายสิพับผ่า!

สรุปกันแบบสั้นๆกระชับ มันไม่ใช่เกมเทพที่ต้องเล่นกันข้ามวันข้ามคืน และก็ไม่ใช่เกมที่ต้องนัดกันเพื่อมาเล่น แต่มันคือเกมที่เหมาะกับประโยค “เบื่อว่ะ หาไรเล่นกันเหอะ” มากที่สุดแล้วตั้งแต่ผมเคยรู้จักบอร์ดเกมมา

 

Final Verdict : คุณต้องมี

 

ขอบคุณรูปภาพ : google

 

 

#ฆ่าพระครับ!

 

Comments

comments

CITADELS

Author's Score

เราชอบบอร์ดเกมนี้ มันสนุกมาก เราเล่นมันหลายครั้ง ประมาณอาทิตย์ละครั้ง

8.5/10
User Rating: 4.0 (2 votes)
Sending